Fco y nin s cd 3
Fco y nin s cd 3

From the album Francisco y L@s NIñ@s

Your price

Risa en Vocales (laughing Vowels in Spanish)

Track download

Please choose a price: $ USD ($0.99 or more)

Please pay at least $0.99

or close

Aprende tus vocales y ríe mucho también
Learn your vowels in Spanish and laugh all the way

Lyrics

A aaaaaaaaa
E eeeeeeeee
I iiiiiiiiiiiiiiiiii
O oooooooo
U uuuuuuu